Οχάιο

11:26
29:43

Κατά Λουκάν 8:22

 • Σωτήρης Στέργιος
 • Οχάιο

 • 29 May 2016
22:17

Κατά Λουκάν 10:38

 • Κώστας Δικαίος
 • Οχάιο

 • 29 May 2016
40:14

Κατά Λουκάν 17:26

 • Κώστας Κονδύλης
 • Οχάιο

 • 29 May 2016
16:05

Έξοδος 15:27

 • Σωτήρης Στέργιος
 • Οχάιο

 • 28 May 2016
27:09

Κατά Ματθαίον 25

 • Κώστας Δικαίος
 • Οχάιο

 • 28 May 2016
34:43

Κατά Ματθαίον 14:22

18:24

Κατά Λουκάν 18

 • Κώστας Δικαίος
 • Οχάιο

 • 27 May 2016
24:48

Παροιμίαι 3:13

 • Κώστας Κονδύλης
 • Οχάιο

 • 27 May 2016
21:01

Κατά Ιωάννην 6:47

 • Σωτήρης Στέργιος
 • Οχάιο

 • 27 May 2016
 
arrow_drop_up