Μπίτιχαϊμ

47:45

Β' Κορινθίους δ'

52:09

Μηνύματα αδελφών

 • Παναγιώτης Σαραψής, Βαγγέλης Σαραψής, Δημήτρης Κούκος
 • Μπίτιχαϊμ

 • 20 Sep 2021
48:15

Λουκάς ιβ'

39:51

Β' Κορινθίους γ' 17 - δ' 2

53:26

Πράξεις β' 37-47

50:05

Β' Κορινθίους γ' 5-17

31:41

Κολοσσαείς γ' 1-17

53:16

Πράξεις ιβ' 1-25

29:20

Λουκάς ι' 17-29

20:56

Ρωμαίους η' 26-39

09:46

Κολοσσαείς α' 3

18:14

Μάρκος ς' 1-6

24:39

Α' Κορινθίους β' 1-16

18:42

Λουκάς κδ' 1-2

12:44

Ψαλμοί λδ' 1-23

36:33

Μηνύματα αδελφών

 • Σταύρος Περάκης, Παναγιώτης Σαραψής
 • Μπίτιχαϊμ

 • 29 Aug 2021
44:49

Ματθαίος ιθ' 16-30

43:55

Πράξεις γ' 1 - δ' 4

23:25

Εβραίους γ' 1-19

16:55

Ιωάννης κα' 1-19

47:55

Ιωάννης α' 1-4

37:17

Μηνύματα αδελφών

 • Ιάκωβος Σαπλαμίδης, Θανάσης Τσολάκης, Παναγιώτης Σαραψής
 • Μπίτιχαϊμ

 • 21 Aug 2021
43:35

Μηνύματα αδελφών

49:36

Ψαλμοί ρλ'

45:52

Μηνύματα αδελφών

 • Θανάσης Τσολάκης, Ραούλ Πέτροβιτς
 • Μπίτιχαϊμ

 • 14 Aug 2021
39:21

Ματθαίος ιδ' 15-36

37:51

Μηνύματα αδελφών

53:59

Πράξεις ιβ' 1-19

 
arrow_drop_up