Μπίτιχαϊμ

55:08

Α' Κορινθίους ιε' 10-19

22:13

Λουκάς ις' 1-18

26:13

Ματθαίος κε' 31-40

53:10

Λουκάς ιβ' 1-34

10:40

Α' Ιωάννης δ' 1

23:53

Β' Ιωάννης 8

18:42

Γένεσις μα'

1:03:54

Α' Κορινθίους ιε' 6-11

21:03

Αγγαίος: α' 1-15

21:26

Ζαχαρίας γ' 1-7

15:27
1:07:30

Λουκάς κδ΄1-43

49:43

Α' Κορινθίους ιδ' 26-40

1:03:07
36:11

Λουκάς γ' 1-20

57:49

Μηνύματα αδελφών

 • Βαγγέλης Σαραψής, Χρήστος Χνιτίδης, Σάββας Δημητριάδης
 • Μπίτιχαϊμ

 • 15 Mar 2021
48:44

Ψαλμοί να' 1-21

1:06:48

Α' Τιμόθεος β' 1-15

38:03

Μηνύματα αδελφών

 • Θεόδωρος Παρασκευαΐδης, Χρήστος Χνιτίδης
 • Μπίτιχαϊμ

 • 08 Feb 2021
1:05:39

Λουκάς ιζ' 1-37

54:34

Μηνύματα αδελφών

 • Κώστας Κοτίν, Θεόδωρος Παρασκευαΐδης, Βαγγέλης Σαραψής
 • Μπίτιχαϊμ

 • 30 Jan 2021
16:56

Ιωάννης η' 2-11

26:25

Ματθαίος κβ' 1-14

1:05:17

Ματθαίος ις' 13-28

30:48

Ματθαίος ιδ' 22-36

58:25

Α' Κορινθίους ια' 23-34

44:00

Μηνύματα αδελφών

 • Θεόδωρος Παρασκευαΐδης, Γιάννης Γιαννόπουλος
 • Μπίτιχαϊμ

 • 11 Jan 2021
 
arrow_drop_up