Μπίτιχαϊμ

24:38

Εκκλησιαστής ζ' 1-3

25:26

Ματθαίος ια' 28-30

51:35

Α' Ιωάννη δ' 1-13

33:52

Λουκάς ιδ' 16-24

25:10

Λουκάς α' 5-25

24:40

Μηνύματα επισκεπτών συνεδρίου

 • Alberto Castello, Τάσος Κώσταλος, Αργύρης Πλεματιάς, Κώστας Βιτάνογλου
 • Μπίτιχαϊμ

 • 20 Nov 2022
31:30

Ησαΐας μ' 1-4

51:51

Μηνύματα αδελφών

 • Παναγιώτης Σαραψής, Βαγγέλης Σαραψής, Ραούλ Πέτροβιτς
 • Μπίτιχαϊμ

 • 07 Nov 2022
46:20

Γαλάτας ς' 1-5

31:30

Μηνύματα αδελφών

 • Θαδδαίος Ουνανιάν, Τέο Παρασκευαΐδης
 • Μπίτιχαϊμ

 • 29 Oct 2022
42:18

Ψαλμοί α' 1'6

54:20

Ματθαίος ζ' 1-29

31:45

Μηνύματα αδελφών

 • Θαδδαίος Ουνανιάν, Στέφανος Γουγουσίδης
 • Μπίτιχαϊμ

 • 01 Oct 2022
48:46

Ησαΐας κς' 1-21

54:26

Ιωάννης η' 1-12

29:37

Ματθαίος κδ'

28:53

Λουκάς η' 40-56

12:58

Ιάκωβος α' 12

33:31

Λουκάς ιη' 1-8

27:30

Μάρκος α' 15

23:39

Μηνύματα αδελφών

42:51

Πράξεις ις' 9-32

08:21

Μηνύματα αδελφών

36:52

Ψαλμοί ριε' 1-18

20:34

Β' Σαμουήλ ιδ' 14

23:09

Πράξεις β' 42

24:16

Πράξεις β' 37-47

 
arrow_drop_up