/ Μπίτιχαϊμ

Μπίτιχαϊμ

34:25

Συνάθροιση Πεντηκοστής 2023 (3)

 • Παναγιώτης Μητράκης, Αντώνης Περιστεράκης
 • Μπίτιχαϊμ

 • 26 Μαΐου 2023
20:28

Συνάθροιση Πεντηκοστής 2023 (2)

 • Δημήτρης Κότιος, Λάζαρος Ποντίδης, Μάρτιν Κούσεκ
 • Μπίτιχαϊμ

 • 26 Μαΐου 2023
41:01

Συνάθροιση Πεντηκοστής 2023

 • Μηνύματα αδελφών από την Ιταλία
 • Μπίτιχαϊμ

 • 26 Μαΐου 2023
15:21

Ιερεμίας η' 18-22

27:07

Μηνύματα αδελφών

44:44

Μηνύματα αδελφών

31:43

Ματθαίος ζ' 7-12

11:58

Μηνύματα αδελφών

42:05

Λουκάς ις' 19-31

37:05

Εφεσίους β' 1-18

22:24

Α' Κορινθίους α' 26-31

26:22

Μηνύματα αδελφών

 • Θαδδαίος Ουνανιάν, Σταύρος Περάκης
 • Μπίτιχαϊμ

 • 06 Μαΐου 2023
14:09

Φιλιππησίους β' 5-11

19:44

Λουκάς κα' 29-38

23:32

Μηνύματα αδελφών

 • Λεωνίδας Γεωργαντόπουλος, Βασίλης Φιλλίπου
 • Μπίτιχαϊμ

 • 29 Απριλίου 2023
45:48

Εφεσίους δ' 22-32

51:09

Μηνύματα αδελφών

51:29

Νεεμία α'

42:15

Ψαλμοί ρλη' 1-8

47:46

Εφεσίους δ' 17-24

47:39

Ιερεμίας κ'

33:57

Μηνύματα αδελφών

 • Σταύρος Περάκης, Θεόδωρος Παρασκευαΐδης
 • Μπίτιχαϊμ

 • 11 Μαρτίου 2023
31:31

Κολοσσαείς γ' 12-17

31:32

Μηνύματα αδελφών

 • Παναγιώτης Ζαμπέτας, Λεωνίδας Γεωργαντόπουλος
 • Μπίτιχαϊμ

 • 04 Μαρτίου 2023
23:56

Ψαλμοί ριθ' 51

30:03

Λουκάς ις' 19-31

24:17

Νέα από το έργο του Θεού στις Βρυξέλες

09:10

Ψαλμός γθ' 33-40

arrow_drop_up