Ίλιον

52:11

Πράξεις των Αποστόλων, θ'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 11 Jan 2021
46:55

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, α' 19

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 10 Jan 2021
49:12

Πράξεις των Αποστόλων,ιδ'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 10 Jan 2021
43:57

Επιστολή Πέτρου Α', β'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 09 Jan 2021
42:46

Ησαΐας, λζ'

 • Νίκος Καββαδίας
 • Ίλιον

 • 06 Jan 2021
46:05

Πράξεις των Αποστόλων, ζ' 51

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 04 Jan 2021
40:45

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο, ιδ' 15

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 03 Jan 2021
42:07

Ψαλμοί, ργ'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 03 Jan 2021
37:13

Γένεσις, σ' 18

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 01 Jan 2021
35:56

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο, ιζ' 11

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 01 Jan 2021
1:03:34

Επιστολή προς Τιμόθεον β', δ'

 • Νίκος Καββαδίας
 • Ίλιον

 • 30 Dec 2020
43:58

Επιστολή Ιωάννου Α', δ' 19

 • Γιάννης Χερουβείμ
 • Ίλιον

 • 28 Dec 2020
47:07

Επιστολή Ιωάννου Α', β' 15

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 27 Dec 2020
38:21

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο β'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 27 Dec 2020
37:55

Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, α' 18

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 25 Dec 2020
29:59

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο, β'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 25 Dec 2020
54:55

Επιστολή προς Φιλιππησίους, β'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 23 Dec 2020
39:06

Πράξεις των Αποστόλων, Θ' 31

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 20 Dec 2020
53:08

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο, κγ'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 19 Dec 2020
47:55

Πράξεις των Αποστόλων, ε' 12

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 16 Dec 2020
53:52

Βασιλέων Β', ζ'

 • Νίκος Καββαδίας
 • Ίλιον

 • 14 Dec 2020
44:47

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ιβ'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 13 Dec 2020
45:23

Επιστολή προς Τιμόθεον α', δ'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 12 Dec 2020
46:27

Πράξεις των Αποστόλων, δ' 32

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 09 Dec 2020
49:52

Επιστολή Ιωάννου Α', δ' 18

 • Γιάννης Χερουβείμ
 • Ίλιον

 • 07 Dec 2020
41:09

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο, κδ' 32

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 06 Dec 2020
46:29

Επιστολή προς Φιλιππησίους γ

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 05 Dec 2020
45:53

Ψαλμοί, κγ

 • Νίκος Καββαδίας
 • Ίλιον

 • 02 Dec 2020
 
arrow_drop_up