/ Ίλιον

Ίλιον

40:44

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, β' 8

 • Δημήτρης Περάκης
 • Ίλιον

 • 29 Νοεμβρίου 2023
51:22

Ιερεμίας, κς' 12 & Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ιη' 9

 • Παναγιώτης Βλασσόπουλος & Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 19 Νοεμβρίου 2023
49:50

"Πτώση ανθρώπων του Θεού μέσα στον λόγο του"

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 27 Νοεμβρίου 2023
47:32

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ε'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 26 Νοεμβρίου 2023
44:51

Επιστολή προς Εφεσίους, ς' 10

 • Βασίλης Καβίδας
 • Ίλιον

 • 25 Νοεμβρίου 2023
49:18

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κδ' 13

 • Γιάννης Χερουβείμ
 • Ίλιον

 • 22 Νοεμβρίου 2023
48:27

Ιώβ, θ'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 20 Νοεμβρίου 2023
45:16

Ψαλμός, κβ'

 • Θύμιος Τριανταφύλλου
 • Ίλιον

 • 18 Νοεμβρίου 2023
41:37

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κ' 17

 • Γρηγόρης Σπανός
 • Ίλιον

 • 15 Νοεμβρίου 2023
46:16

"Προσευχή"

 • Γιάννης Χερουβείμ
 • Ίλιον

 • 13 Νοεμβρίου 2023
47:22
40:33

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κε' 42

 • Μιχάλης Φραγκάκης
 • Ίλιον

 • 11 Νοεμβρίου 2023
43:09

Ησαΐας νε'

 • Σωτήρης Πικέας
 • Ίλιον

 • 08 Νοεμβρίου 2023
49:00

Γένεσις, ς'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 06 Νοεμβρίου 2023
53:50

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ζ' 36

 • Παναγιώτης Βλασσόπουλος
 • Ίλιον

 • 05 Νοεμβρίου 2023
48:45

Επιστολή προς Εφεσίους, δ'

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Ίλιον

 • 04 Νοεμβρίου 2023
43:02

Γένεσις, με' 1

 • Νίκος Καββαδίας
 • Ίλιον

 • 01 Νοεμβρίου 2023
45:09

Επιστολή προς Κορινθίους Β' ιβ' 1

 • Κώστας Δραγκιώτης
 • Ίλιον

 • 30 Οκτωβρίου 2023
43:44

Ησαΐας μ' & Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ι' 32

 • Αντώνης Περιστεράκης
 • Ίλιον

 • 29 Οκτωβρίου 2023
49:28

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ια' 1 "Προσευχή"

 • Γιάννης Χερουβείμ
 • Ίλιον

 • 28 Οκτωβρίου 2023
40:50

Επιστολή προς Κορινθίους Β' ι' 3

 • Δημήτρης Σπινάκης
 • Ίλιον

 • 25 Οκτωβρίου 2023
50:33

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, δ' 1

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 22 Οκτωβρίου 2023
48:16

Βασιλέων Β', ε'

 • Νεκτάριος Χατζηαναστασίου
 • Ίλιον

 • 21 Οκτωβρίου 2023
44:45

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, β' 22

 • Σπύρος Φέγγος
 • Ίλιον

 • 18 Οκτωβρίου 2023
49:41

Επιστολή προς Ρωμαίους, ια'

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 16 Οκτωβρίου 2023
53:59

Βασιλέων Α', ιζ'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 15 Οκτωβρίου 2023
42:36

Ησαΐας μ' 9

 • Γρηγόρης Σπανός
 • Ίλιον

 • 11 Οκτωβρίου 2023
arrow_drop_up