Ίλιον

41:42

Κορινθίους Α' 14:26

49:52

Αποκάλυψη 13

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 13 Jan 2020
23:56

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο 12:1

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 12 Jan 2020
25:13

Ψαλμοί 27

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 12 Jan 2020
47:23

Ρωμαίους 15 & Κατα Ματθαίο 9

 • Κώστας Δικαίος
 • Ίλιον

 • 08 Jan 2020
45:58

Διάφορα

 • Διάφοροι Ομιλητές
 • Ίλιον

 • 01 Jan 2020
51:37

Διάφορα

 • Διάφοροι Ομιλητές
 • Ίλιον

 • 30 Dec 2019
18:59

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο 11:5

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 29 Dec 2019
32:57

Βασιλέων Β' 18 & 19:13-17

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 29 Dec 2019
46:55

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο 14:22

 • Μιχάλης Γιάκαλος
 • Ίλιον

 • 28 Dec 2019
47:24

Μυνήματα

 • Διάφοροι Αδερφοί
 • Ίλιον

 • 25 Dec 2019
13:11

Ησαΐας 41:8

 • Παναγιώτης Βλασόπουλος
 • Ίλιον

 • 22 Dec 2019
37:15

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο 1:35

 • Αντώνης Περιστεράκης
 • Ίλιον

 • 22 Dec 2019
43:07

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο 18

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Ίλιον

 • 21 Dec 2019
45:30

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο 1:1-25

 • Ηλίας Κοροβέσης
 • Ίλιον

 • 18 Dec 2019
45:54

Αποκάλυψη 12:13-17

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 16 Dec 2019
29:38

Βασιλέων Β' 4:8

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 15 Dec 2019
20:50

Πράξεις Αποστόλων 9:31

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 15 Dec 2019
42:03

Ψαλμοί 34

 • Παναγιώτης Βλασόπουλος
 • Ίλιον

 • 15 Dec 2019
45:15

Γένεσις ιε

 • Νίκος Καββαδίας
 • Ίλιον

 • 14 Dec 2019
48:04

Δανιήλ 1

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 09 Dec 2019
20:29

Χρονικών Α' 4:9

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 08 Dec 2019
12:52

Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 11:28-3

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 08 Dec 2019
26:29

Ψαλμοί 8

 • Χρήστος Χνιτίδης
 • Ίλιον

 • 08 Dec 2019
18:39

Αποκάλυψη 19:6-8

 • Μιχάλης Σπινάκης
 • Ίλιον

 • 08 Dec 2019
46:56

Ψαλμοί 25:1-3

 • Γρηγόρης Σπανός
 • Ίλιον

 • 04 Dec 2019
46:01

Αποκάλυψη 12

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 02 Dec 2019
18:20

Γένεσις 22 1-2,13-18

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 01 Dec 2019
 
arrow_drop_up