Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ.κδ΄ 13-53

arrow_drop_up