Το Κατα Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ.ιε΄ εδ.1-32

arrow_drop_up