Το Κατα Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ.ς΄ εδ.43-49

arrow_drop_up