Κατα Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ.ιθ΄ εδ.11-27

arrow_drop_up