Κατα Λουκαν Ευαγγελιο κεφ. ιη/ιθ εδ.31-42/1-10

arrow_drop_up