Ησαΐας μα' 8-16

46:27

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ α΄

52:09

Μηνύματα αδελφών

 • Παναγιώτης Σαραψής, Βαγγέλης Σαραψής, Δημήτρης Κούκος
 • Μπίτιχαϊμ

 • 20 Sep 2021
41:34

Α' Κορινθίους η' 1-13

51:59

Λουκάς 4:18-19

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 20 Sep 2021
12:02

Ψαλμοί ρκς' 1-6

44:51

Επιστολή Πέτρου Α΄ κεφ.β΄ εδ.1

 • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • Χαϊδάρι

 • 19 Sep 2021
32:58

Ησαΐας μθ΄ 13 & Κατα Μάρκον ε'

κατά Λουκάν δ' 1-13

40:06

Κατά Ιωάννην 21:1-25 - The lov

22:46

Κατά Ματθαίον κεφ. 7(ζ') 21-29

23:57

Δευτερονόμιο λ' 11-20

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 19 Sep 2021
40:39

Κατά Ιωάννην κα' 1-19

48:15

Λουκάς ιβ'

47:46

Κατά Ματθαίον ιθ' 27-30 & κ' 1

50:19
51:07

Ησαϊας κεφ.37(λζ') 1-38 - Κατά

30:56

Πράξεις θ' 31-43

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 19 Sep 2021
34:33

Ψαλμός 66' 1-20

43:01

Ησαϊας 30: 15-26

36:33

Κατά Μάρκον ιγ’ 28-31

35:02

Ψαλμός ρλα΄

50:58

προς Φιλήμονα α' 1-25

56:17

Ησαΐας μγ' 1-7 & Β' προς Τιμόθ

33:22

Γένεσις κη' 10-22

31:40

Πράξεις των Αποστόλων η' 1-4 &

49:11

Ησα΄ι΄ας 6:1-12 & Πράξεις των

43:28

Κατά Ιωάννη θ'

53:24

Πράξεις ι' 34-48

1:00:56

Ιησούς του Ναυή 6:1-15 & Αποκά

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 19 Sep 2021
33:15

Πράξεις δ' 1-22

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 Sep 2021
48:02

Επιστολή προς Ρωμαίους κεφ. ς'

34:08

Κατά Λουλά 6:27-38

18:00

Κατά Ιωάννη 5:1-16

44:47

Κατά Ιωάννην κα΄

Ψαλμοί ρζ' 10-16

36:48

Ψαλμός ογ' 1-28 & Ιώβ α' 8-11

30:58

Ψαλμός 32(λβ')

33:35

κατά Μάρκον η' 1-9

35:31

Κατά Λουκάν β' [2] 22-40

18:27

Κατά Λουκάν θ' [9] 1-6 & ι' [1

47:01

Α' Κορινθίους 2:16

 • Βασίλης Αλβανός
 • Ρόδος

 • 17 Sep 2021
52:28

Κατα Λουκάν ε' 1-11

 • Βασίλης Καράμπελας
 • Πάτρα

 • 17 Sep 2021
36:53

Κατά Λουκάν 18(ιη') 1-30

54:29

Β΄ Επιστολή Πέτρου 1-18

arrow_drop_up