42:30

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΕΦ 15(ΙΕ) 25-32

11:27

Ψαλμός λβ' 1-7

33:46

Κατά Ματθαίον ιδ' 15-36

31:54

Κατα Ματθαίον , κεφ.κβ' , εδάφ

24:46

Γένεσης 13:5-18

24:50

Ησαΐας 11:1-5

37:59

Προς Εφεσίους β' 11-22

44:18

Κατά Ματθαίου 7:13-14

40:51

Ψαλμοί λδ' 1 Να ευχαριστείς το

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 14 Dec 2019
45:09

Σαμουήλ Α' ιε' 8

41:56

Δανιήλ β΄ 19-23

48:52

Ψαλμός πε'

46:47

Ιωάννου Α' ε' 12-13 [Μάθ.38] "

08:41

Ψαλμός ργ'

 • Πύρρος Κώτσιας
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
05:53

Κατά Λουκάν ιζ΄

 • Γιώργος Μάρακας
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
12:04

Ψαλμός κγ΄

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
15:13

Ψαλμός α΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
52:02

Κολοσσαείς 3:1-17

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 13 Dec 2019
41:21

Κατά Ιάννην κ' 11-18 & Ψαλμός

41:34

Χρονικών Β' κ' 13-26

κατά Λουκάν ιβ' 49-59

36:20

Σαμουήλ Α' 15:10-29 - Εκτελώ τ

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 12 Dec 2019
46:17

Δανιήλ η΄ 1-24 (μαθ. 11ο)

41:50

Αββακούμ α' 1

45:47

Δανιήλ δ΄

45:55

Ησαίας ζ' 1-25

40:35

Κατά Λουκάν ι' 17-37

42:18

Α' Ιωάννου δ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 11 Dec 2019
50:26

Εβραίους 6:9-7:19

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 11 Dec 2019
49:50

Εφεσίους 2:5...

37:16

Ιωάννη θ' 1-41

36:24

Κατά Ιωάννην α' 25-43

09:15

Μήνυμα Ευαγγελίου

22:38

προς Θεσσαλονικείς Α’ ε’ 1-11

52:09

Πράξεις των Αποστόλων ιδ΄[12]

43:24

Γένεσις α' 1-5

49:40

προς Α' Κορινθίους δ' 1-13

22:47

Βασιλέων Α' κη' 8-10

20:05

Κατά Ιωάννην κα' 2-18

42:21

Λουκά κβ' 31-46

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 09 Dec 2019
43:22

Κατα Ματθαίον κς' 36 - Ο σαρκι

44:14

Ρωμαίους β΄ 1-16

47:27

κατά Ματθαίον ς' 24-34

37:29

Έξοδος 24:1-12

39:52
14:05

Φιλιππησίους 2:1-13

 • Νίκος Αναγνώστου
 • Ρόδος

 • 09 Dec 2019
28:56

Λουκάς 18:9-14

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 09 Dec 2019
arrow_drop_up