κατά Ιωάννην β' 1-12

39:11

Κατά Ματθαίον δ' 1-11

29:33

Ψαλμοί ογ' 1-28

15:21

Α' Κορινθίους ιγ' 1-3

41:50
04:36

Α' Πέτρου β' 1-10

 • Θανάσης Μουρτσινούδης
 • Πάτρα

 • 23 July 2021
09:37

Παροιμίες δ' 5-13, 23

 • Δανιήλ Καβίδας
 • Πάτρα

 • 23 July 2021
12:27

Κατα Μάρκον ε' 22-24, 35-43

 • Στέλιος Καβίδας
 • Πάτρα

 • 23 July 2021
38:04

Ιωβ μβ' 5-6

 • Βασίλης Καβίδας
 • Πάτρα

 • 23 July 2021
28:46

Πράξεις Των Αποστόλων 17:1-15

48:14

Προς Κορινθίους Α΄ ι΄ 14-33

 • Νεκτάριος Χατζηαναστασίου
 • Χαϊδάρι

 • 22 July 2021
47:43

Γένεσις κη΄ 1-22

 • Νεκτάριος Χατζηαναστασίου
 • Χαϊδάρι

 • 22 July 2021
33:39

Πράξεις ις΄ 4

49:46

Ρωμαίους 5:1-5

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 22 July 2021
40:44

Ρουθ α' 1-22

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 22 July 2021
20:36

Αποκάλυψις Κεφ 2 (β')

27:24

Γένεσις γ' 8-13

Πράξεις Αποστόλων ις' 9-40

49:12

Κατά Λουκάν κδ΄ 13-35

46:23

Αποκάλυψις β' 1-7

53:57

Β' Κορινθίους β' 12-27

39:58

προς Τιμόθεον Α' β' 1-12

45:28

Εκκλησιαστής θ΄

 • Περικλής Καρύδας
 • Χανιά

 • 21 July 2021
39:58

Α΄Βασιλέων ιζ΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 21 July 2021
45:27

Πρός Εβραίους 11:1-4

52:11

Εφεσίους 4:14-32

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 21 July 2021
46:52

Προς Εβραίους ια' 8-10

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 21 July 2021
44:43

Κολοσσαείς β' 1-23

κατά Ματθαίον ς' 9-13

41:15

Δανιήλ α' [1] 1-21

32:50

Κατά Μάρκον στ' 30-52

35:50

Εκκλησιαστής ια΄

41:47

κατά Ματθαίον ε' 1-16

προς Ρωμαίους η' 24-39

48:27

Προς Κολοσσαείς α΄ 1-20

50:17

Προς Εβραιούς γ΄[3] 7-19

51:26

Νεεμίας δ' 1-23

44:40

Μηνύματα αδελφών

48:17

Αββακούμ κεφ. α' 1-5 , β' 1-4,

47:08

Ησαΐας β΄

49:56

Πρός Ρωμαίους 8:31

25:51

Β' Τιμοθέου 4:5-10

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 19 July 2021
46:46

Ρωμαίους ε' 1-21 - Μάθημα 9ο

38:28

Κατά Ιωάννην 17:6-26 - What do

31:59
50:33

Επιστολή Προς Γαλάτας κεφ.β΄

 • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • Χαϊδάρι

 • 18 July 2021
26:28

18.07.2021 - Κατά Ματθαίον κεφ

36:37

Ιωνάς α' 1-16

arrow_drop_up