37:56

προς Εβραίους ι' 35-39

52:17

Πράξεις κς'

34:34

Κατά Ιωάννη 8:1-28

53:15

Ιωάννης η' 30-59

Πράξεις ιγ' 14-35

50:50
51:30

Μηνύματα αδελφών

46:42

Εσθήρ α' 13-22

30:16

Μάρκος β΄ 13-17

52:41

Εφεσίους 4:7-14

 • Πέτρος Φυλακουρίδης
 • Ρόδος

 • 25 Oct 2021
45:18

πρός Ρωμαίους 14:1-23

43:19

Ιωάννη ιβ' 26 - Θέμα: Υπηρέτης

40:00

Κατά Λουκάν 13:22-30 - The dec

30:59

Α' Πέτρου α' 17-25

39:09
14:51

Ψαλμοί ρκς' 1-6

30:51

Κατά Μάρκον β' 1-12

46:21

Κατα Μάρκον ι' 31-45

55:07

Ησαΐας ε'

37:36

Παροιμίες δ' 20-27

35:28

Εσθήρ ε' 3 Νεεμία β' 2-4 //Ο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 24 Oct 2021
46:45

Δανιήλ θ' 1-6 & 20-23 «Εννόησα

30:24

Ιακώβου α΄22

49:25

Αποκάλυψη κβ'

20:36

Ησα'i'ας 40:27-31

40:46

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ.η' εδ

54:16

Ματθαίος 24:3-14

 • Πέτρος Φυλακουρίδης
 • Ρόδος

 • 24 Oct 2021
39:29

Ιωήλ β' 21-27

35:51

Ψαλμός 80'

34:49

Φιλιππησίους β' 1-18

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 24 Oct 2021
41:02

Ιωάννης ιβ' 1-11, Ρωμαίους ιβ'

 • Σταύρος Περάκης, Γιάννης Γιαννόπουλος
 • Μπίτιχαϊμ

 • 23 Oct 2021
51:54

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ.κα' 3

 • Γιάννης Μυλωνάς & Πάρης Κονδύλης
 • Αιγάλεω

 • 23 Oct 2021
43:30

Κατά Ματθαίου 27:27-31

34:30

Κατά Ιωάννην 16(ις') 1-24

35:35
19:11

Πραξεις των Αποστόλων α' 1-9

49:01

Κατά Μάρκον δ' 21-25

Ησαΐας να' 1-8

40:33
46:40

Γένεση ιη' 1-5

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 22 Oct 2021
42:01

Α' Σαμουήλ 1:1-20

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 22 Oct 2021
39:15

Α' Θεσσαλονικείς δ' 1-18

48:56

Επίσκεψη από Ε.Α.Ε.Π. Νίκαιας

31:59

Πράξεις Των Αποστόλων 28:1-31

arrow_drop_up