50:02

Ωσηέ ε' 15 & ς' 1-3

13:42

Ιωήλ β' 28-32

48:00

Προς Εβραίους ς΄ 1-12

45:22

Ιερεμίας κ' 7-9 & Κατά Ιωάννην

30:40

Ψαλμός ξγ'

22:39

Β΄ Κορινθίους κεφ.: δ΄, εδ.: 1

57:48

Ψαλμός 32:1-11 & Λουκάς 19:1-

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 27 Nov 2022
43:52

Πράξεις Αποστόλων κεφ. κζ'

38:22

Νεεμίας δ'

30:27

Είσαι σφραγίδα για τον Θεό, Αγ

35:10

Παροιμίαι ιβ'22 & Λουκάς ιη' 9

41:59

Ψαλμός 90 Κατά Ιωάννην κεφ.21

43:14

Κατά Μάρκον ια' 11-17

47:39
21:29

Αριθμοί κεφ.: ιζ΄, εδ.: 1-13

12:14

Ψαλμός πδ΄

 • Δημήτρης Δουγέκος
 • Κω

 • 27 Nov 2022
23:09

Γένεσις β' 1-15

39:53

Κατα Λουκάν η' 40-56

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 27 Nov 2022
25:40

Δανήλ α΄3-21//Στην στέρεη απόφ

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 27 Nov 2022
43:03

Κατά Λουκάν κβ' 32-38

40:01

Επιστολή Προς Πέτρου κεφ.α΄ εδ

 • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • Χαϊδάρι

 • 27 Nov 2022
31:34

Δεν εκτίμησε το ιμάτιο,το δακτ

49:39

Τι μας συμβουλεύει ο λόγος του

33:04

Κυριακή | Π. Καραμάντσιος | Ψα

46:41

Ιεζεκιήλ λγ' 1-20

36:43

Ψαλμός ε' 1-12

47:34

Μυνήματα αδελφών

37:01

Προς Εφεσίους β' 1-10

38:35
20:48

Ψαλμός 77(οζ')

41:51

Ιωάννης 5:1-14

48:04

Χρονικών Β' κ'1-30 (434)

16:57

Κατά Ματθαίον ζ' 7-8

 • Μιχάλης Μπαλασόπουλος
 • Πάτρα

 • 25 Nov 2022
32:46

Προς Ρωμαίους ιβ' 9-13

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 25 Nov 2022
49:19
44:13

Κατά Ματθαίον ς' 19-34

 • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
 • Καλαμάτα

 • 25 Nov 2022
53:38

Γένεσις κδ' 1-27 & Προς Εβραίο

49:35

Ψαλμοί κεφ.ργ΄ εδ.1-22

49:18

Ησαίας μ΄ 1-31

48:00

Κριταί κεφ.: ς΄, εδ.: 6-16

43:53

Ομολογία Πίστεως

25:53

Γαλάτες ε' 1

52:45

Ησαϊας κεφ.40(μ')

arrow_drop_up