36:50

Ψαλμός 51

51:27

Α' Κορινθίους 10:16-11:16

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 21 Oct 2020
25:42
40:16

Γένεσις μθ' 13-21

48:50

A' Κορινθίους ιδ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 21 Oct 2020
42:54

Εφεσίους 5:5...

22:20

Ματθαίος 6:5-13

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 20 Oct 2020
42:23

κατά Ιωάννην ιδ' 1-31

25:51

Ματθαίος 19:16-30

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 20 Oct 2020
43:59

Ψαλμός ρλζ' [137]

49:51

Γένεσις 22:1-19

51:14

Γέννηση 29:1-30

 • Θεόφιλος Μερενίδης
 • Ρόδος

 • 19 Oct 2020
42:34

κατά Λουκάν ζ' 36-50

41:25

Β' Κορινθίους θ' 1-15 & ι' 1-2

44:38

Β.Βασιλέων σ'' 8-23

45:26

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο, ιγ' 27

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 19 Oct 2020
30:33
32:16

Κατά Λουκάν ζ' 1-23

23:34
27:18

Παροιμίες γ' 27 & Κατά Μάρκον

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 18 Oct 2020
33:45
36:16

Προς Ρωμαίους 12:1-5 - Ποια εί

32:32

Ψαλμός 116 & Λουκάς κεφ 18

27:46

κατά Ματθαίον δ' 1-11

22:45

κατά Ματθαίον κε' 31-46

36:47

Ησαΐας μγ' 1-4 & Μάρκον δ' 35-

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 18 Oct 2020
24:50

Kατά Λουκάν ι΄ [10] 1-16

36:14

Ψαλμός μ' 1-8

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 18 Oct 2020
42:23

Ψαλμός ξγ' & Κατά Λουκάν θ'

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 18 Oct 2020
22:59

Κατά Ματθαίον ιη΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 Oct 2020
22:21

Γένεσις με΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 Oct 2020
38:12

Κατά Ιωάννην α' : 1-18 Η Χάρις

39:57

Ψαλμός 42:1-5 & Λουκάς 7:36-50

49:41

Λουκάς 8:4-15

38:52

Κατά Μάρκον ς' 30-34

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 18 Oct 2020
42:20

Κατα Λουκάν ιε'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 18 Oct 2020
58:41

Αριθμοί 13:1-33 & Πράξεις 10:1

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 18 Oct 2020
33:31

Β' Βασιλέων 20:1-11

33:41

Νεεμίας 4:9-23

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 18 Oct 2020
51:01

Λουκάς 10:25-27

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 18 Oct 2020
1:02:41
50:23

Δευερονόμιο 30:1-20 & Κατά Λου

13:11

Κατά Ιωάννου ε' 1-18

40:26

Πράξεις των Αποστόλων, ε'

 • Παναγιώτης Βλασσόπουλος
 • Ίλιον

 • 18 Oct 2020
31:19

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο, η' 25

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 18 Oct 2020
22:30

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο, γ' 22

 • Ιωάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 18 Oct 2020
27:30

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο, ιε'

 • Ιωάννης Χερουβείβ
 • Ίλιον

 • 18 Oct 2020
arrow_drop_up