51:06

Γένεσις κεφ. ς'(6) 8 - 22

52:21

Κατά Ιωάννην η' 1-20

44:10

κατά Λουκάν ιζ' 20-37

40:27

Βραδιά Νέων

17:26

Γένεση μα' 39-46

52:17

Κατά Λουκάν κα' 1-19 & Ησαΐας

48:32

Αγαίος α'

53:38

Κορινθίους Α ιβ΄ 1-11

40:43

Πράξεις κζ' 1-44

36:04
43:38

Κατά Ιωάννη 12:20-33

50:43

Α’ Κορινθίους δ’ 1-6

41:23

προς Φιλήμονα α' 1-25

50:37

Α΄ Ιωάννου γ΄ 1-3

47:11

Ιωάννης 18:15-40

  • Χρήστος Αυγερινού
  • Ρόδος

  • 17 Aug 2022
50:57

Ρωμαίους 15:8-33

58:19

Δανιήλ δ' 1-12 & Α' Κορινθίους

42:00

Προς Εβραίους ιβ΄1-11 (1068)

53:16

Πρός Ρωμαίους κεφ.5(ε')6 & Κατ

47:37

Ιερεμίας ς' 16-17

40:36

Μαλαχίας γ' 13-18 & δ' 1-6

43:01

Παροιμίαι ια' 14

47:18

Κατά Λουκάν ε' 17-26

27:33

Ένα σου λείπει για την βασιλιά

34:10

Κατά Λουκά 6:39-42

51:36

Ματθαίος 7:7-28

51:29

Α' Σαμουήλ ιε' 1-35

47:00

Α' Ιωάννου α' 1-10 ; β' 1-2

47:24

Ησαΐας ς' 1-4

24:08

Εν τη επιστροφή και μετάνοια υ

53:27

Η παρουσία του Θεού δεν έρχετα

45:40

Α' Κορινθίους ι' 1-11

48:01

Αποκάλυψη ς΄

51:11

Κατά Ματθαίον ις΄13-17 (86

32:43

Εάν μιλάς την αλήθεια του ευαγ

39:50

Ψαλμοί να' 1-21

12:08

Ησαΐας μ' 1-11

49:14

Κατά Ματθαίου 18:1-22

50:42
40:47

Ησαΐα μ' [40] 1-11

48:40
55:29

Κατα Λουκας 15(ιε')

53:36

Κατά Ματθαίον ιθ'16 (866)

46:53
46:13

Προσήλωση στο στόχο μας

37:51

Αποκάλυψις β' 8-11

41:49

Το Κατα Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ.

  • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Χαϊδάρι

  • 14 Aug 2022
arrow_drop_up