45:14

Παροιμίες γ'1-12 & Κατά Μάρκον

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 23 Jan 2022
44:43
10:09

Ψαλμοί να' 10-19

1:02:21

Ησαΐας μ'

14:11

Στιγμές Νεολαίας Χανίων 2021

 • Νεολαία Χανίων
 • Χανιά

 • 23 Jan 2022
49:31

ΗΣΑΙΑΣ μθ' 13-21 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ

34:50

Κατά Λουκάν 7:1-17 - Our God i

39:46

κατά Ματθαίον ιε' 21-28

30:43

Κατά Ματθαίον ε' 1-16

29:49

Κατά Λουκάν ις' 19-31

53:49

Ψαλμός πδ'(84) & Κατά Ματθαίον

33:50

Εκκλησιαστής η' 1 & Πράξεις β

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 23 Jan 2022
39:34

Επιστολή Προς Κορινθίους Α΄ κε

 • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • Χαϊδάρι

 • 23 Jan 2022
47:52
50:19

Δανιήλ 3:1-30

45:46

Επιστολή Ιωάννη Α, 3:4-10

47:07

Γαλάτας α' 1-10

49:36

Βασιλέων Α κεφ ιβ'

50:13

Προς Φιλιππησίους α΄ 3-30

43:52
42:23

Κατά Ματθαίον ζ' 7-14

48:06

κατά Ιωάννην ιβ' 44-50 & ιγ' 1

59:34

Μάρκος 14:1-11

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 21 Jan 2022
22:44

Ψαλμοί οζ' 1-3

46:46

Πράξεις των Αποστόλων ιδ':1-10

43:46

Αριθμοί ιγ΄& ιδ'

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 21 Jan 2022
53:25

Κατα Ματθαίον ις'

 • Μιχάλης Μπαλασόπουλος
 • Πάτρα

 • 21 Jan 2022
53:46

Προς Εφεσίους κεφ.ς'(6) 10-24

53:08
49:42
45:16

Β' Πέτρου γ' 1-18

04:45

Κατά Λουκάν η' 22-25

47:55

Παροιμίαι κεφ.κδ΄ εδ.30-34

41:19

Κατά Ιωάννην 6:41-71 - Jesus,

41:39

Β' Κορινθίους ι' 1-7

45:19

Ρωμαίους 1:1-16

42:30

Έσδρας ε' 1-2

54:33

Ιωάννης 6:61-7:71

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 19 Jan 2022
42:47

Ησαΐας κδ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Jan 2022
56:13

Πράξεις των Αποστόλων 27(κζ')

46:36

Πράξεις γ'

47:11

Α' Ιωάννου ε' 13-21

47:11

Πράξεις των Αποστόλων η'

44:46

Προς Κορινθίους Α΄ 14:1-5 Στα

37:17

κατά Λουκάν ι' 1-20

58:50

Τι είναι αναγέννηση και πως λα

42:37

Κατά Λουκάν ιη' 35-43

51:20

Εσθήρ δ' 6-17

arrow_drop_up