39:36

Αββακούμ α' 1-12, β' 1-4

33:06

Θρήνοι γ' 54-57 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Mar 2020
43:03

Ρωμαίους θ' 1-33

44:45

Πέτρου Α' α' 1-14

51:56

Προς Εφεσίους δ΄ 25-32

51:19

Ψαλμός να΄[51]

44:06

Κατά Λουκάν ιδ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 27 Mar 2020
51:25

Λουκάς 7:36-50

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 27 Mar 2020
40:13

Κατά Λουκάν κα' 25-27

1:35:59

5η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 27 Mar 2020
45:50

Κατά Ματθαίον 12:22-37 - "Δια

25:20

Αποκάλυψη α' 1-3// Αποκάλυψη σ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 25 Mar 2020
46:44

Προς Κολοσσαείς γ'1-17

50:54
48:51

Ιησούς του Ναυή ιε' - κβ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 25 Mar 2020
44:04

Τάσος Ορφανουδάκης

54:15

Α' Τιμοθέου 3:1-16

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 25 Mar 2020
56:19

Έξοδος ια' 1-10 & ιβ' 1-13 & ι

1:34:27

4η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 25 Mar 2020
46:51

κατά Λουκάν ια' 52

46:38

Β' Χρονικών ιε' 1-19

54:11

Μάρκος 5:21-43

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 23 Mar 2020
57:07

Γεννηθήτω το θέλημά σου - Μάθη

 • Περιστεράκης Αντώνης
 • Νάξος

 • 23 Mar 2020
45:32

Ψαλμοί κγ' 1-6

1:37:46

3η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 23 Mar 2020
18:50

Ησαΐας 26:20-21 - Κρύψου στο τ

24:26

Προς Ρωμαίους 8:28-39 - Την αγ

43:42
37:02

Ιεζεκιήλ λς'[36] 1-12, 37-38 κ

31:46

Ιωνάς γ' 1-7 & Κατά Λουκάν κα'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Mar 2020
49:19

Κατά Λουκάν ιβ΄

36:32

Σαμουήλ Α' ιζ' 280

49:29

Αποκάλυψις κα'1-9

45:44

Ψαλμός 34(λδ΄) & Λουκάς 10(ι'

1:03:51

Α' Σαμουήλ 3:1-21 & Ματθαίος

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 22 Mar 2020
12:21

Ιεζεκιήλ λγ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Mar 2020
22:24

Κατά Ιωάννη ιβ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Mar 2020
26:35

Ησαΐας μ' 1-11

44:31

Β' προς Κορινθίους α' 3-11

46:17

κατά Λουκάν ιε' 11-32

45:50

Πράξεις δ'32-37 & Ρωμαίους η'2

44:56
45:07

Εβραίους α'

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 20 Mar 2020
25:51

Ψαλμός 34:1-9

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 20 Mar 2020
26:00

Λουκάς 12:13-40

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 20 Mar 2020
49:43

Α' Πέτρου α' 1-12

1:34:45

2η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 20 Mar 2020
arrow_drop_up