42:54

Γένεσις 1:26-31

38:29

Προς Κορινθίους Β 4:6-18, 5:1-

30:35

Κατά Ματθαίον κ' 1-16

33:02

Ψαλμοί ρις' 1-2 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 20 Sep 2020
32:06

Β' Βασιλέων δ' 22-37

44:41
47:09

Παροιμίες Κεφ. 23 /17-23 & Κα

58:17

Γέννηση 32:13-32 & Aποκάλυψη 3

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 20 Sep 2020
38:11
29:09

Ησαΐα λ' [30] 15-26

29:09

Ησαΐα ς' [6] 16-21

35:25

Λουκά ιε' 11-32

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 20 Sep 2020
30:28

Ιερεμίας ς΄[6] 16-21

35:32

Γέννηση 3:1-7

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 20 Sep 2020
47:42

Λουκάς 12:13-34

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 20 Sep 2020
51:33

Ισα'ί'ας 49:13-26 & Αποκάλυψις

51:55

Ματθαίος 25:1-30

42:26

Ματθαίος 24:36-44

29:02

Κατά Ματθαίον θ’18 (855)

42:07

Ψαλμοί ρς'1 (564)

43:51

Κολοσσαείς γ' 16-25 & δ' 1

29:26
10:51

Ησαΐας μ' 25-31

23:51

Β' Πέτρου γ' 8-14

24:19

Κατά Ιωάννην α' 4 7-21

45:43

Κατά Λουκά ιζ΄ 20-37

29:16

Ησαΐας νθ' 14-21

47:25
41:38

κατά Λουκάν ευαγγέλιο κδ΄ [24]

48:28

Πράξεις 7:1-29

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 18 Sep 2020
46:23

Α' Σαμουήλ 3'

21:44

Κατά Ματθαίον ιε’1-20 (862)

27:32

Προς Εφεσίους δ'1 (1035)

37:44

Κατά Ματθαίον 24:1-14 - Ο Κύρι

06:57

προς Κολοσσαείς α' 21-23

52:08

Ιωάννης 17:1-25

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 17 Sep 2020
19:47
28:12

Β' Πέτρου α' 1-11

38:17

Κατά Ιωάννην κα΄1

45:59

Α' Ιωάννου γ' 10-24

42:24

Λουκάν ιη' 15-34

48:17

Εφεσίους 4:25...

51:28

Α' Κορινθίους 7:17-40

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 16 Sep 2020
38:31

Ιωάννη ζ' 37-53 & η' 1-11

42:05

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ α'6 (1

42:47

Ματθαίος Κέφ 25

26:09

Αποκάλυψη γ' 7-13

48:33

Α' Σαμουήλ ις' 1-13

arrow_drop_up