35:41

Κατά Μάρκον 5:21-6:6 - Ποιος ά

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 28 Feb 2020
44:47

Λουκάς ιε΄ 1-10

48:28

Πράξεις θ΄ 1-20

21:59

Εβραίους δ' 14-16

44:00

Ιωάννου Α'δ' 7-13 & Πράξεις β'

49:08

κατά Ιωάννην ς' 47-69

39:20

Προς Κορινθίους Β' α' 14-16 [Μ

49:23

Προς Τιμόθεον Β' γ', δ' 1-8

 • Γιώργος Κοροβέσης
 • Πάτρα

 • 28 Feb 2020
39:47

Κατά Ματθαίον ιδ΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 28 Feb 2020
42:40

Προς Εφεσίους δ'11-16

19:51

Ομολογία

26:38
50:16

κατά Λουκάν ιη' 35 - 43

45:10

Β΄ Πέτρου α΄ 19 Ο Προφητικός Λ

24:09

Πλήρωση Πνεύματος Αγίου (Μικρέ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 Feb 2020
50:40

Ψαλμοί ε'

16:40

κατά Λουκάν ιβ' 1-12

21:28

Β' Βασιλέων ε' 1-19

43:00

Ιησούς του Ναυή η΄ & θ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Feb 2020
44:31

Ρωμαίους 12:1...

35:35

Εβραίους 13:1-25

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 26 Feb 2020
23:43

Σαμουήλ Α' κβ' 1-2 & κδ' 1-6

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 26 Feb 2020
44:14

Ψαλμός ριθ' 18 - Θέμα: Τί είνα

46:07

Προς Εβραίους ια' 39 1068

38:07

κατά Ιωάννην ιε' 1-27

44:15

Ιακώβου επιστολή β' 1-26

54:22

Α' Κορινθίους ις' 5-9

44:06

Ιεζεκιήλ ιδ 12 745

46:36

Αποκάλυψις γ' 7 1088

28:06

Κατα Ματθαίον κα'.33 869

42:51

Γένεσις ιγ' 1 11

25:33

Ψαλμοί ρζ' 1-9

51:35
18:55

Εκκλησιαστής ιβ' 1-14

48:11

Γέννηση 15:1-21

 • Θεόφιλος Μερενίδης
 • Ρόδος

 • 24 Feb 2020
45:38

Πράξεις 8:2-25

43:32

Πράξεις κζ' 20-26

49:09

Μαρκον ια' 20-26 & Ρωμαίους δ'

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 24 Feb 2020
51:06

Προς Ρωμαίους ι΄ 1- ια΄ 6

2:24:14
44:33

Α' Σαμουήλ α'

50:27

Κατά Ιωάννην ια' 1-46

40:05

Κατά Λουκάν ις' 1-14

46:06
24:36

Χρονικών Β 16:1-14 - Ευθεία κα

25:16

Πράξεις Των Αποστόλων 8:1-4, 9

arrow_drop_up