Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού:
-Πως ή πότε ένας χριστιανός μεταμορφώνεται από σκεύος τιμίας χρήσης σε σκεύος ατίμου χρήσης;

arrow_drop_up