/ Μακάριος εκείνος , του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμάρτια.

Μακάριος εκείνος , του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμάρτια.


    0 Comments
arrow_drop_up