κατά Ματθαίον κς' 57-58 & κς' 69-75

arrow_drop_up