Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ζ:1-30 | O Xριστός μπορεί να ενεργήσει θαυματουργά σε κάθε περίπτωση

arrow_drop_up