Κατα Λουκαν ιζ' 1-3 & Νεεμίας ς' 1-19

arrow_drop_up