Σαμουήλ Β' κγ' 1-2 «Η πορεία προς τον Χριστό περνά μέσα απο ενταφιασμούς προσωπικών σχέσεων και φιλοδοξιών»

arrow_drop_up