Χρονικών Β, 30:6-9 & Κατά Λουκά 22:14-22

arrow_drop_up