κατά Λουκάν ιη' 9-17 «Αισθανόταν καλά με τον εαυτό του όμως για αυτόν ο ουρανός δεν ανοίχτηκε ποτέ»

arrow_drop_up