κατά Λουκάν ιζ' 11-19, προς Ρωμαίους γ' 21-28

arrow_drop_up