κατά Μάρκον ιδ' 17-28 «Αν δεχθείς να φανεί πως ηττήθηκες, θα αποδειχθεί αργότερα πως νίκησες»

arrow_drop_up