προς Φιλιππησίους α' 24-25 (Μάθημα 21) «Στην εκκλησία δεν είναι αποδεκτό το χάσμα των γενεών, παρέες, διαχωρισμοί»

arrow_drop_up