Ιακώβου ε 7-11 φιλλιπησίους α 9-11 Ιωάννη ιε 1

arrow_drop_up