κατά Λουκάν κδ' 13-38 «Έχασες τον Χριστό, υπάρχει τρόπος να τον ξαναβρείς»

arrow_drop_up