Τι είναι το «Ένδυμα του γάμου»; (κατά Ματθαίον κβ’ 11,12) - "Απαντήσεις."

arrow_drop_up