Ο Ισραήλ είναι ακόμη ο περιούσιος λαός του Θεού; Πότε θα κτισθεί ο ναός του Σολομώντα; "Απαντήσεις"

arrow_drop_up