κατά Λουκάν ιη' 1-8 «Απόρριψε άμεσα την θεολογία του εφησυχασμού, χωρίς γόνατα δεν θα γίνει τίποτα»

arrow_drop_up