προς Α' Κορινθίους η' 1-3, προς Εβραίους δ' 11-13 & ι' 35-39

arrow_drop_up