Βασιλέων Α, 17:1-24 & Κατά Λουκά 5:17-32

arrow_drop_up