Προς Φιλιππησίους α' 1 (Μάθημα 5) «Οι πρεσβύτεροι και οι οικογένειές τους μέσα στην εκκλησία»

arrow_drop_up