Μπορείτε να μας εξηγήσετε το μυστήριο του ευχέλαιου; Αναγράφεται περί ασθενείας και όχι περί ιάσεως.

arrow_drop_up