κατα Λουκάν α' 26-38 «Δεν θα το κάνεις εσύ αλλά ο Θεός»

arrow_drop_up