Έξοδος λγ' 12-23 «Έτσι θα καταλάβεις αν ο Θεός το θέλει ή δεν το θέλει»

arrow_drop_up