προς Φιλιππησίους α' 1 (Μάθημα 2) «Αυτός που πάντοτε ο Θεός υποστηρίζει»

arrow_drop_up