Ησα'ί'ας 40:27-31 & Κατά Λουκά 12:1-9

arrow_drop_up