Προς Κορινθίους Α 12:29-31, 13:1-13 - Love is forever

arrow_drop_up