Κατά Λουκάν17:26-37 & Αποκαλυψις 13:11-18 & 14:6-12 & Θεσσαλλονικείς Β, 2:1-12

arrow_drop_up