κατά Λουκάν ιθ' 1-10 «Σήμερον πρέπει να μείνω στον οίκο σου, λέγει Κύριος»

arrow_drop_up