κατά Ματθαίον ιδ' 13-21 «Η λύση βρίσκεται μέσα στην έλλειψή σου, απλά δεν το έχεις καταλάβει»

arrow_drop_up