Κατά Λουκάν 13:22-30 - The deceitful heart

arrow_drop_up