προς Κορινθίους Β' ιγ' 8-9 (Μάθημα 84) «Δεν μπορούμε να μην πούμε την αλήθεια»

arrow_drop_up