Β' Σαμουήλ κγ' 13-17 & Προς Ρωμαίους ιβ' 1-3

arrow_drop_up