κατά Ματθαίον ιε' 21-28 «Από την μια ψυχρολουσία στην άλλη, οδηγείσαι σε αυτό που ο Θεός σου έχει ετοιμάσει»

arrow_drop_up