Ιωάννου Α' γ' 11-22 «Το κλειδί όπου θα λαμβάνεις από τον Χριστό ότι του ζητάς»

arrow_drop_up