Πράξεις Των Αποστόλων 21:17-40, 21:1-19 - Ο λόγος του Κυρίου είναι οδηγός

arrow_drop_up