Γένεσις κα' 8-19 «Όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί γνώριζε ότι ήδη έχει φροντίσει για εσένα ο Θεός»

arrow_drop_up