Σαμουήλ Α' κεφ. γ' εδαφ 1- 21// Γιάννης Λάζος

arrow_drop_up