Δευτερονόμιον 10:12-21 & Κατά Λουκά 15:8-10

arrow_drop_up