κατά Ματθαίον θ' 18-26 «Το τετελεσμένο εις βάρος σου γεγονός είναι υπέρ σου και όχι εναντίον σου»

arrow_drop_up