Ιεζεκιήλ κεφ. λγ' εδαφ 30-33 & Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ.ιθ' εδαφ 11-27

arrow_drop_up