Έξοδος α' 6-22 «Δεν πειθάρχησαν στον επίγειο κυβερνήτη και τις αγαθοποίησε ο Κύριος»

arrow_drop_up