Ισαϊας 1:1-20 & Ωσηέ 4:1-6 & Αμώς 5:18-20 & Κατά Ματθαίου 6:5-15

arrow_drop_up